Relatiegesprekken

Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek kunt u vertellen waarvoor u komt en zullen we bespreken hoe ik u in uw specifieke geval kan helpen. Vaak maken we hiermee al een begin.

Vervolggesprekken

In de relatie tussen partners ontstaan na verloop van tijd nogal eens patronen in de omgang en communicatie. Deze patronen kunnen een blokkade vormen om tot elkaar te komen, waardoor dieperliggende psychologische behoeften onvervuld blijven. De kwaliteit van een relatie kan hieronder lijden en een relatie kan zelfs onder druk komen te staan. Partners voelen elkaar niet meer goed aan of begrijpen elkaar niet meer, kampen met heftige ruzies, neigen uit elkaar te groeien en weten niet meer hoe verder.

In de gesprekken luister ik naar wat er schuilgaat achter die patronen. Welke psychologische behoeften zijn voor u nu echt in het geding? Ik help u uw aandacht te verleggen van wat er mis is aan (het gedrag van) uw partner of uzelf naar wat u nodig hebt en naar wat uw partner nodig heeft en dit in de communicatie naar voren te brengen. Zo kan er meer echt contact ontstaan met uzelf en met uw partner en ontstaat er ruimte voor verandering, inzicht en persoonlijke groei.

Duur van de hulp

Het veranderen van patronen is een proces. Het aantal gesprekken dat mensen nodig hebben om zelf verder te kunnen, is verschillend. Soms kan een enkel gesprek al verder helpen. Veelal varieert de duur van 4 tot 8 gesprekken. De gesprekken vinden vaak tweewekelijks plaats om tussentijds met de opgedane inzichten, alternatieven of oplossingen bezig te kunnen zijn.

relatietherapie nijmegen, relatietherapeut nijmegen, relatieproblemen

Relatietherapie Nijmegen – Medendorp Psychologen

PSYCHOLOOG NIP, Registerpsycholoog NIP

Cookies   Privacyverklaring