Tarieven

Psychologische hulp en coaching (particulieren)

Individueel gesprek (50 minuten): € 110,-

Coaching sessie (50 minuten): € 110,-

Relatiegesprek (75 minuten): € 165,-

Eén-ouder gesprek (50 minuten): € 110,-

Twee-ouder gesprek (75 minuten): € 165,-

Psychologisch onderzoek (particulieren)

Uurtarief psychologisch onderzoek: € 110,-

Afhankelijk van de vraagstelling duurt een onderzoekstraject tussen 1 en 25 uur.

Psychologische hulp, coaching en psychologisch onderzoek vanuit organisaties

Voor informatie en voor een offerte kunt u contact opnemen.

Vergoedingen

Individuele psychologische hulp wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve geneeswijzen (psychosociale zorg). Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en uw polis zal dit veelal gaan om een gedeeltelijke vergoeding en/of een vergoeding tot een bepaald maximum. Op de website van de NFG is te lezen welke verzekeringsmaatschappijen mijn hulp vergoeden. Ik raad u aan ook zelf te informeren bij uw ziektekostenverzekering om verrassingen te voorkomen. Houdt er rekening mee dat u dan wordt gevraagd naar de hieronder genoemde agb-codes.

Soms is het mogelijk de kosten vergoed te krijgen via uw werkgever of via het UWV.

AGB-codes

AGB-code zorgverlener: 90046167

AGB-code praktijk: 90054789

Registraties en lidmaatschappen

 • WO: klinische psychologie
 • PSYCHOLOOG NIP
 • Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD)
 • Gevorderde opleiding en training in Integratieve Multimethodische Psychodiagnostiek
 • Persoonsgericht-experiëntieel therapeut VPeP
 • Emotion Focused Therapy: niveau A
 • Gecertificeerd Focusing begeleider
 • Certificaat Existential Well-being Counseling
 • Certificaat Oplossingsgerichte korte psychotherapie
 • Lid NFG, registerlid VPMW
 • Lid RBCZ, registertherapeut BCZ®

psycholoog nijmegen Psycholoog NIP psycholoog nijmegen Registerpsycholoog NIP psycholoog nijmegen apirantlid VPeP
Psycholoog Nijmegen Lid Stichting Focusing Nederland
psycholoog nijmegen lid nfg

 

Betalingsvoorwaarden

Het introductiegesprek moet direct na afloop worden betaald. Hiervoor kunt u pinnen of met creditcard betalen. U ontvangt een factuur die u kunt indienen bij uw zorgverzekering. Vervolggesprekken kunt u ook direct na afloop betalen met pin of creditcard. Het is ook mogelijk om voor de vervolggesprekken aan het eind van elke sessie een factuur met een betalingstermijn van 14 dagen te krijgen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur kunt u via een bankoverschrijving betalen. Na het verstrijken van de betalingstermijn volgt een betalingsherinnering. Als u deze niet binnen 14 dagen betaalt, kan een incassobureau worden ingeschakeld. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening.

Zie voor alle condities de algemene voorwaarden.

Praktische informatie

Privacy

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In de privacyverklaring geef ik informatie over hoe mijn praktijk omgaat met persoonsgegevens en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klachten

Als psycholoog en therapeut wil ik deugdelijk en zorgvuldig werken. In mijn handelen conformeer ik mij aan de Beroepsethiek voor Psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen en aan de ethische waarden en beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

De NIP-beroepscode is ook in te zien op mijn praktijk. U kunt hiervoor een afspraak maken. Ook kunt u deze aanvragen bij het NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

Toch kan het gebeuren dat er iets niet naar wens gaat. Mocht dat zo zijn dan kunt u dit het beste direct met mij bespreken.

De praktijk beschikt over een klachtenreglement en voldoet aan de verplichtingen van de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), de Wtza en de Wmo.

Meldcode

In mijn praktijk hanteer ik de wettelijk vereiste Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Cookies  Privacyverklaring