psychologische hulp nijmegen, psycholoog nijmegen, angst, burnout, depressie, eetproblemen, eetstoornissen, eetstoornis, gebrek aan zelfvertrouwen, nare jeugdervaringen, trauma, rouwverwerking, stress, overspannenheid, psychologische hulp bij levensproblemen

In mijn psychologenpraktijk in Nijmegen bied ik kortdurende persoons- en ervaringsgerichte psychologische hulp. Deze psychologische benadering kan helpen bij diverse psychische klachten en psychosociale problemen zoals bijvoorbeeld angst, depressie, stress en burn-out, posttraumatische stress, eetproblemen en gecompliceerde rouw. Het kan helpen als je een gebrek aan zelfvertrouwen of onzekerheid ervaart, bij een negatief zelfbeeld of als je vaak schaamte- of schuldgevoelens hebt.

Ik ga ervan uit dat mensen van nature geneigd zijn zich te ontwikkelen en hun potentieel te verwezenlijken. Als je op dit spoor zit, geeft dat een gevoel van welbevinden, wat gepaard gaat met het besef dat je bezig bent met wat jij moet doen in je leven. Ik help je graag dit spoor terug te vinden.

Psychologische hulp

Werkwijze

Tijdens het eerste oriënterende gesprek kun je vertellen waarvoor je komt en zullen we bespreken hoe ik je zou kunnen helpen.

Mijn hulp is in eerste instantie vaak gericht op het verhelderen van het patroon rondom je klachten en problemen. Als je wilt, kunnen we hierbij psychologische tests gebruiken.

Door samen interesse te hebben in je gedachten, door naar pijnlijke gevoelens te luisteren en deze te ontwarren, door je behoeften serieus te nemen en te vertrouwen en door je te helpen het verband tussen jouw klachten en wat er in je leven is gebeurd te begrijpen, kan er een andere houding tegenover de klachten ontstaan dan voorheen. Klachten vormen een rijke bron van informatie en kunnen je de weg wijzen in moeilijke omstandigheden.

Door het patroon op een compassievolle manier verhelderen zul je waarschijnlijk beter beseffen hoe je omgaat met jezelf. Je kunt meer in contact komen met dieperliggende psychologische behoeften.

Zo krijg je ruimte, verandert je perspectief en vind je hernieuwde kracht om problemen op een creatieve manier op te lossen. Het kan gebeuren dat je spontaan ziet wat je anders kunt doen of denken in een moeilijke situatie en misschien ben je hiermee voldoende geholpen. Ook kunnen we in samenspraak nieuwe wegen verkennen om een leven te kunnen leiden dat betekenisvoller en meer vervullend is.

Soms komt naar voren dat de oorsprong van bepaalde patronen in de jeugd ligt. Het is mogelijk hier dieper op in te gaan; meer informatie kun je vinden in de onderstaande box.

Duur van de psychologische hulp

Het veranderen van een patroon is een proces. Het aantal gesprekken dat mensen nodig hebben om zelf verder te kunnen verschilt van persoon tot persoon. Soms kan een enkel gesprek al verder helpen. Veelal varieert de duur van 5 tot 12 gesprekken. Iets langere trajecten behoren ook tot de mogelijkheden. Na verloop van tijd vinden de gesprekken dan vaak wat laagfrequenter plaats.

Contact

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken? Neem gerust contact op!

Psychologische hulp bij het verwerken van nare jeugdervaringen

Het contact met bepaalde psychologische behoeften kan soms al sinds de (vroege) jeugd verloren zijn gegaan of verstoord zijn geraakt, waardoor hardnekkige patronen zijn ontstaan.

De gevoelsmatige kern van zo’n patroon kan snel duidelijk worden door te praten over een recent voorval. Aan de hand van wat je vertelt, probeer ik mij een beeld te vormen van “het-kind-dat-je-eens-was”. Als ik dit beeld aan je voorleg, kom je even in contact met de emotionele werkelijkheid uit de vroege kindertijd.

Je perspectief verandert en er ontstaat ruimte voor een andere kijk op jezelf. Kinderen hebben daarvoor iemand nodig die onvoorwaardelijk aan hun kant staat. Ik zie het als mijn taak als hulpverlener om precies dit te doen. Je gaat het-kind-in-je geleidelijk aan beter herkennen en je kunt deze taak dan van mij overnemen. Je ontwikkelt meer empathie voor en vertrouwen in je gevoelens en behoeften en je ontsnapt zo aan de herhaling van oude patronen.

psychologische hulp nijmegen, psychische hulp nijmegen, psycholoog nijmegen, assertiviteit, depressie, eetstoornis, trauma, zingeving

Psychologische Hulp Nijmegen – Medendorp Psychologen

PSYCHOLOOG NIP – Registerpsycholoog NIP

Cookies   Privacyverklaring