psychologisch onderzoek nijmegen, psychologisch testonderzoek nijmegen, persoonlijkheidsonderzoek nijmegen, psychisch belastbaarheidsonderzoek nijmegen, assessment nijmegen, assessment bureau nijmegen, assessmentbureau nijmegen, ontwikkelassessment nijmegen, loopbaanassessment nijmegen, selectie assessment nijmegen, psychodiagnostisch onderzoek nijmegen, ggz, volwassenen, psychodiagnostisch onderzoek ggz nijmegen, psychodiagnostisch onderzoek volwassenen nijmegen, psycholoog diagnostiek nijmegen, psychodiagnostiek nijmegen, psychologische test, tests, psychodiagnostiek, diagnostiek, psycholoog, volwassenen, nijmegen, arbeidspsycholoog nijmegen, psychologisch onderzoek arnhem, psychologisch testonderzoek arnhem, persoonlijkheidsonderzoek arnhem, assessment center nijmegen, arbeidspsychologisch onderzoek, ontwikkelassessment nijmegen, psychologisch expertisebureau nijmegen, psychologische expertise nijmegen, psychologisch onderzoek ggz, psychodiagnostisch onderzoek nijmegen, nijmegen en arnhem, psycholoog, ggz, testdiagnostiek. Psychologisch onderzoek – In mijn psychologenpraktijk in Nijmegen bied ik psychologisch testonderzoek en uitgebreid(er) klinisch psychologisch persoonlijkheidsonderzoek aan particulieren.

Daarnaast bied ik, in samenwerking met Angela Driessen, arbeidspsychologisch onderzoek en assessments aan werknemers en bedrijven.

Psychologisch testonderzoek en persoonlijkheidsonderzoek

Een psychologisch onderzoek kan in kort tijdsbestek inzicht geven in psychische klachten en een antwoord geven op vragen over persoonlijk functioneren in de privésfeer of op het werk.

Een psychologisch onderzoek, als een losstaand traject, bestaat meestal uit een aantal onderdelen:

  • Een voorbereidend gesprek
  • Eén of meerdere dagdelen voor testafname
  • Rapportage
  • Een toelichtend gesprek op het rapport

Het is ook mogelijk om psychologische tests in te zetten aan het begin van de psychologische hulp of bij coachingsessies. Als je wilt kan ook hiervan een rapport worden geschreven.

Afhankelijk van je vraag, zijn er verschillende mogelijkheden, die naar wens kunnen worden aangepast.

Quick Scan Persoon

Dit beknopte persoonlijkheidsonderzoek kun je inzetten als je van tijd tot tijd in eenzelfde patroon of situatie terechtkomt. Je hebt waarschijnlijk een beeld van hoe dit patroon of deze situatie er uit ziet en hoe het is ontstaan. Het lukt je niet om hier daadwerkelijk iets aan te doen. Je wilt weten hoe dat precies zit. Ook wil je een advies hoe je daar op een structurele manier verandering in aan kunt brengen.

Deze Quick Scan Persoon kan ook aan het begin van de psychologische hulp worden afgenomen, zonder dat een schriftelijke rapportage wordt gemaakt.

Voor meer informatie, mail of bel Jacqueline Medendorp: 024 – 374 99 34.

Quick Scan Persoon en Werk

Dit korte psychologische assessment kun je inzetten als je meer duidelijkheid wilt krijgen over je interesses, je capaciteiten en kwaliteiten, je waarden en persoonlijke eigenschappen die van belang zijn in relatie tot werk. Het kan dan gaan om vragen als “wat zijn mijn belangrijkste kwaliteiten?”, “welke werkomstandigheden zijn voor mij ideaal?” of “passen de doelen ik heb gesteld bij mij als persoon?”.

Deze Quick Scan Persoon en Werk kan ook aan het begin van een coaching-traject worden afgenomen, zonder dat een schriftelijke rapportage wordt gemaakt.

Voor meer informatie, mail of bel Jacqueline Medendorp: 024 – 374 99 34.

Persoonlijkheidsonderzoek

Een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek is zinvol bij het beantwoorden van complexe vragen over de persoonlijkheid en wat dat betekent voor het functioneren op bepaalde levensgebieden. Het kan daarbij gaan om vragen als: is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek? Welke objectiveerbare beperkingen vloeien hieruit voort?

Bij dit traject kan de testafname één of meerdere dagdelen beslaan.

Voor meer informatie, mail of bel Jacqueline Medendorp: 024 – 374 99 34.

Arbeidspsychologisch onderzoek en assessment

In samenwerking met Angela Driessen bied ik arbeidspsychologisch onderzoek en assessments. Meestal gebeurt dit in opdracht van een werkgever.

Een arbeidspsychologisch onderzoek of een assessment bestaat meestal uit een aantal onderdelen:

  • Voorbereidend gesprek met betrokkene en/of opdrachtgever
  • Eén of meerdere dagdelen voor testafname
  • Terugkoppelingsgesprek, waarbij de testresultaten met betrokkene worden besproken
  • Opstellen en verzenden van rapport naar betrokkene en/of opdrachtgever, tenzij betrokkene gebruik maakt van zijn recht op embargo
  • Desgewenst een toelichtend gesprek met betrokkene en/of opdrachtgever

Afhankelijk van de vraagstelling zijn er verschillende mogelijkheden.

Psychisch belastbaarheidsonderzoek

Een psychisch belastbaarheidsonderzoek maakt inzichtelijk of er sprake is van psychische klachten of andere problemen die het functioneren op het werk beïnvloeden. De verhouding tussen draagkracht en draaglast, de psychische belastbaarheid, in relatie tot arbeid staat centraal. Het onderzoek wordt ingezet bij psychische of psychosociale problemen, bij (dreigende) uitval en verzuim en bij terugkeer naar de werkvloer.

Afhankelijk van de vraagstelling en de uitkomsten van het onderzoek geven wij adviezen en handreikingen op het vergroten van de belastbaarheid of ten aanzien van reïntegratie en arbeids- en loopbaanmogelijkheden. Er kan ook een coaching- of therapieadvies worden gegeven.

Voor meer informatie, mail of bel Jacqueline Medendorp: 024 – 374 99 34.

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment geeft zicht op het ontwikkelpotentieel, de mogelijkheden tot groei. De vraagstelling is meestal: waar liggen de ontwikkelmogelijkheden/-punten of welke functie of studie past bij mij?

Het resultaat is inzicht in kwaliteiten, groeimogelijkheden en leervermogen van de kandidaat.

Voor meer informatie, mail of bel Angela Driessen: 06 – 15 36 05 68.

Loopbaanassessment

Een loopbaanassessment wordt ingezet bij allerlei vraagstukken op het gebied van de loopbaan. Dat kan zijn omdat een kandidaat graag iets anders zou willen doen maar nog niet precies weet wat, zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen of omdat de huidige functie door een reorganisatie ophoudt te bestaan.

Het resultaat is meer inzicht in de eigen loopbaan. Er worden vragen beantwoord zoals: wat past bij mij, waar ben ik goed in? Afhankelijk van de vraagstelling worden suggesties gedaan ten aanzien van passende functies voor de kandidaat.

Voor meer informatie, mail of bel Angela Driessen: 06 – 15 36 05 68.

Selectie assessment

Een selectie-assessment wordt ingezet bij de werving en selectie van medewerkers met als doel de geschiktheid van een kandidaat voor een functie te bepalen. De vraagstelling is dan of de kandidaat in staat is de beoogde functie effectief en doeltreffend te vervullen. Het kan ook gaan om een interne functie. Deze vraagstelling kan alleen maar worden beantwoord als vooraf is vastgesteld welke kennis, houding- en vaardigheidsaspecten een rol spelen. Bij het selectie-assessment wordt gekeken naar sterke kanten en verbeterpunten maar ook naar het doorgroeipotentieel en hoe deze het beste bereikt kan worden.

Het resultaat is een uitspraak over de geschiktheid van de kandidaat voor de functie en een objectief beeld van het (ontwikkel)potentieel van de kandidaat.

Voor meer informatie, mail of bel Angela Driessen: 06 – 15 36 05 68.

psychologische test nijmegen, psychologisch onderzoek nijmegen, psychologisch testonderzoek nijmegen, psychodiagnostisch onderzoek nijmegen, persoonlijkheidsonderzoek nijmegen, psychisch belastbaarheidsonderzoek nijmegen, ontwikkelassessment nijmegen, loopbaanassessment nijmegen, selectie assessment nijmegen, arbeidspsycholoog nijmegen, assessmentbureau nijmegen, assessment nijmegen

Psychologisch Onderzoek Nijmegen

Drs. Jacqueline Medendorp, Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

Drs. Angela Driessen, Registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie

In onze benadering van cliënten handelen wij naar de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het gebruikte testmateriaal is goedgekeurd door de COTAN commissie.

Cookies   Privacyverklaring