Werkwijze

Introductiegesprek

Tijdens het introductiegesprek, met u als ouder(s) of verzorger(s), kunt u vertellen waarvoor u komt en zullen we bespreken hoe ik u in uw specifieke geval kan helpen.

Vervolggesprekken

Als er zich problemen voordoen in de relatie tussen ouders en hun kinderen en als ouders zoeken naar manieren om deze problemen op te lossen, ontstaan er soms patronen in de omgang en communicatie die het welzijn van ouders noch kinderen uiteindelijk bevorderen.

Het gebruik van straf of beloning bijvoorbeeld lijkt oppervlakkig gezien te “werken” om een probleem op te lossen, maar op een dieper niveau gebeurt er wat anders. Bij het kind kunnen gevoelens van angst, schuld of schaamte worden opgeroepen en het contact tussen ouder en kind kan zo verstoord raken. Ook wordt het welzijn van ouders niet bevorderd als zij over

hun kind denken in termen van goed/fout of normaal/abnormaal. Ouders gaan dan ook voorbij aan wat er dieperliggend bij henzelf speelt aan gevoelens en behoeften.

In de gesprekken help ik u om op een verbindende manier te communiceren met uw kind. Dit betekent dat ik u help u bewust te worden van wat u voelt en nodig hebt en hoe u dit kunt uiten zonder angst, schuld of schaamte bij uw kind op te roepen. Door uw behoefte te verwoorden en geen eisen te stellen, zal uw kind uw oprechtheid horen. Kinderen reageren hier sterk op. Ook help ik u te luisteren naar de gevoelens en behoeften van uw kind. Op deze manier ontstaat er meer echt contact met uzelf en met uw kind en kunnen oplossingen zich spontaan aandienen.

Duur van de hulp

Het veranderen van patronen is een proces. Het aantal gesprekken dat mensen nodig hebben om zelf verder te kunnen is verschillend. Soms kan een enkel gesprek al verder helpen. Veelal varieert de duur van 4 tot 8 gesprekken.

oudergesprekken nijmegen, gezinstherapie nijmegen

Psycholoog Nijmegen, Coach Nijmegen – Medendorp Psychologen

PSYCHOLOOG NIP, Registerpsycholoog NIP

Cookies   Privacyverklaring