Visie

Psychische klachten zijn een signaal om serieus te nemen. Zij hebben een betekenis en zijn het waard om bij stil te staan en begrepen te worden.

Ik ga niet uit van het idee dat psychische klachten tekenen zijn van een onderliggende ziekte, waarvoor bepaalde genen verantwoordelijk zijn (het ziektemodel van psychische klachten). Vanuit de wetenschap wordt steeds duidelijker dat de zaken een stuk gecompliceerder liggen: de omgeving beïnvloedt de genen en omgekeerd.

Sterker nog, soms blijkt dat iemand met een ontdekt gen voor een bepaalde psychische ziekte juist opbloeit in een goed passende omgeving en dit geldt met name voor kinderen. Waar staat dat gen dan voor: voor een ziekte of misschien zelfs voor een talent dat alleen in een bepaalde omgeving tot wasdom kan komen? Eigenlijk blijkt hieruit dat wij onze essentiële behoeften als individu heel erg serieus dienen te nemen.

In mijn werk wil ik denken in termen van essentiële psychologische behoeften. Ik streef ernaar om begrippen als “diagnose” of “behandeling” te vermijden. In mijn optiek ligt de nadruk niet op het overwinnen van psychische klachten, maar  op het (her)vinden van een innerlijk kompas en de eigen creativiteit en daarmee op het ontwikkelen van een eigen referentiekader, een eigen standaard om te oordelen over wat goed en slecht voor ons is.

Jacqueline Medendorp

jacqueline medendorp psycholoog nijmegen, jacqueline medendorp nijmegen, psycholoog nijmegen. psycholoog nijmegen eetstoornis. psycholoog nijmegen eetproblemen. psycholoog nijmegen anorexia. psycholoog nijmegen boulimia. psychische hulp nijmegen. psychologenpraktijk nijmegen. psychologische hulp nijmegen. psychologen nijmegen. psychologisch onderzoek nijmegen. psychologisch testonderzoek nijmegen. psycholoog nijmegen avond. psycholoog eetstoornissen nijmegen. psychologische expertise nijmegen. assessmentbureau nijmegen. assessment nijmegen. vrouwelijke psycholoog nijmegen. psychologisch onderzoek arnhem, psychologische hulp bij levensproblemen

In 1992 ben ik afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen in klinische psychologie. Sinds die tijd heb ik als psycholoog en hulpverlener uitgebreide ervaring opgedaan in verschillende settings en op verschillende terreinen (eerste en tweede lijn in de GGZ, Arbeids- en Organisatiepsychologie en de somatische gezondheidszorg). Hierdoor ben ik ook goed thuis in arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Specifieke kennis en ervaring heb ik op het gebied van hulpverlening bij psychische klachten en problemen die voortkomen uit negatieve of traumatische jeugdervaringen. Niet alleen seksueel misbruik of ernstige verwaarlozing, maar ook jeugdervaringen die doorgaans als heel gewoon worden beschouwd kunnen ertoe leiden dat een kind van zichzelf verwijderd raakt. Het werk van Alice Miller, die veel heeft geschreven over het cruciale belang van de jeugd voor het latere leven, heeft mij diepgaand beïnvloed. Concreet betekent dit dat ik mensen graag help emotioneel inzicht te krijgen in de oorsprong van hun klachten of problemen en dat ik mij hierbij bewust opstel aan de kant van het kind-in-de-cliënt.

jacqueline medendorp psycholoog nijmegen, jacqueline medendorp coach nijmegen, jacqueline psycholoog nijmegen, jacqueline coach nijmegen, medendorp psychologen nijmegen, medendorp psycholoog nijmegen, psychologist nijmegenJacqueline Medendorp

Psycholoog Nijmegen, Coach Nijmegen

Cookies   Privacyverklaring